Wetenschap

Organisatie

Missie

De LOVAH Werkgroep Wetenschap streeft naar duurzame interesse in de wetenschap en uitvoering van wetenschap binnen de huisartsgeneeskunde als arts in opleiding tot specialist (aios), arts in opleiding tot onderzoeker (aioto) en later als huisarts.

Visie

De LOVAH Werkgroep Wetenschap vindt het belangrijk dat huisartsen (in opleiding) geïnteresseerd zijn in wetenschap, het belang inzien van wetenschap voor hun dagelijkse praktijk en in staat zijn om wetenschap toe te passen, te integreren danwel hun steentje bij te dragen in de uitvoering van een onderzoek, in opleiding en later als huisarts. Wetenschappelijke geïnteresseerde huisartsen zijn nodig om kennis binnen de huisartsgeneeskunde op een kwalitatief hoog niveau te houden.

Strategie

Het bevorderen van interesse in wetenschap voor de aios en aioto’s van de huisartsenopleiding. Dit doen we onder andere middels organiseren van Wetenschapsdag en de SBOH Academiseringsprijs.
Het onderhouden van een netwerk voor aios an aioto’s van de huisartsenopleiding met interesse in wetenschap middels onder andere de aiotodag en verspreiden van een nieuwsbrief.
De belangenbehartiging binnen huisartsopleiding en LOVAH NL van aios huisartsgeneeskunde in het doen van wetenschappelijk activiteiten, in het bijzonder aioto’s in de uitvoering van hun promotietraject.

Leden

De leden van de Werkgroep Wetenschap in 2020:

  • Lotte Firet, voorzitter,  Nijmegen
  • Marjolein Schoonakker, penningmeester, Leiden
  • Lex de Groot, penningmeester,  Amsterdam
  • Saskia Hullegie, webmaster, contactpersoon H&W,  Utrecht
  • Koen Hussaarts, algemeen lid, Rotterdam
  • Raissa Derckx, algemeen lid,  Maastricht
  • Jolien Panjer, algemeen lid, Groningen
  • Pieter Walstock, afvaardiging landelijk bestuur, Utrecht

Info voor aioto's

Welkom op de site met informatie voor aioto’s. De afkorting aioto staat voor ‘Arts In Opleiding Tot Huisarts en Onderzoeker’. Een aioto is een arts die zijn of haar opleiding tot huisarts combineert met een promotieonderzoek. Beide onderdelen duren meestal gemiddeld drie jaar.

De Werkgroep Wetenschap faciliteert contact tussen promovendi en geeft informatie over actueel nieuws en mogelijkheden en regelgeving rondom het aioto-traject. Daarnaast zet het zich in om de positie van aioto’s in zowel de opleiding als het onderzoek te verbeteren.

Op deze website kun je meer informatie vinden voor huidige aioto’s en informatie over het aiototraject voor eventuele toekomstige aioto’s.

Voor meer informatie of tips mail ons.