Wetenschap

Organisatie

Missie

De LOVAH Werkgroep Wetenschap streeft naar duurzame interesse in de wetenschap en uitvoering van wetenschap binnen de huisartsgeneeskunde als arts in opleiding tot specialist (aios), arts in opleiding tot onderzoeker (aioto) en later als huisarts.

Visie

De LOVAH Werkgroep Wetenschap vindt het belangrijk dat huisartsen (in opleiding) geïnteresseerd zijn in wetenschap, het belang inzien van wetenschap voor hun dagelijkse praktijk en in staat zijn om wetenschap toe te passen, te integreren danwel hun steentje bij te dragen in de uitvoering van een onderzoek, in opleiding en later als huisarts. Wetenschappelijke geïnteresseerde huisartsen zijn nodig om kennis binnen de huisartsgeneeskunde op een kwalitatief hoog niveau te houden.

Strategie

Het bevorderen van interesse in wetenschap voor de aios en aioto’s van de huisartsenopleiding. Dit doen we onder andere middels organiseren van Wetenschapsdag en de SBOH Academiseringsprijs.
Het onderhouden van een netwerk voor aios an aioto’s van de huisartsenopleiding met interesse in wetenschap middels onder andere de aiotodag en verspreiden van een nieuwsbrief.
De belangenbehartiging binnen huisartsopleiding en LOVAH NL van aios huisartsgeneeskunde in het doen van wetenschappelijk activiteiten, in het bijzonder aioto’s in de uitvoering van hun promotietraject.

Wil jij ook meedenken of meehelpen? Heb je een andere vraag voor de werkgroep wetenschap? Neem contact op via wetenschap@lovah.nl. Voor meer informatie voor aioto’s, klik hier.

Leden

De leden van de Werkgroep Wetenschap in 2021:

 • Lotte Firet, voorzitter,  Nijmegen
 • Koen Hussaarts, secretaris, Rotterdam
 • Lex Groot, penningmeester,  Amsterdam
 • Saskia Hullegie, webmaster/contactpersoon H&W, Utrecht
 • Jolien Panjer, algemeen lid, Groningen
 • Pieter Walstock, afvaardiging landelijk bestuur, Utrecht

Activiteiten

De Werkgroep Wetenschap (bestaande uit aios en aioto’s) verzorgen verschillende activiteiten door het jaar heen.

Vaste onderdelen zijn:

 • de Aioto-dag
 • de Wetenschapsdag
 • SBOH Academiseringsprijs

AIOTO-dag

Jaarlijks wordt er door een van de instituten een AIOTO-dag georganiseerd. In verband de Covid-19 pandemie zal de AIOTO-dag dit jaar niet doorgaan. We hopen in 2022 weer een nieuwe AIOTO-dag te kunnen faciliteren.

Wetenschapsdag

Elk jaar organiseert de Werkgroep Wetenschap een Wetenschapsdag voor alle aios. Meer informatie over de Wetenschapsdag 2021 vind je hieronder!

Wetenschapsdag 2021

De Wetenschapsdag 2021 wordt helaas uitgesteld. De nieuwe editie zal na de winter plaatsvinden. Wanneer de nieuwe datum vaststaat, zal hier nieuwe informatie verschijnen.

SBOH Academiseringsprijs 2022

De SBOH stelt jaarlijks een geldbedrag ter waarde van 2.500,- euro ter beschikking voor de ‘SBOH Academiseringsprijs’. Deze prijs is bedoeld voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een aios huisartsgeneeskunde. Ben je aios en heb je sinds het vorige LOVAH congres een artikel gepubliceerd (of is deze geaccepteerd voor publicatie) dan kun je in aanmerking komen voor deze prijs!

Uitreiking en selectie

De SBOH Academiseringsprijs wordt uitgereikt tijdens het LOVAH congres op 28 januari 2022.
Een jury zal de ingezonden artikelen op meerdere punten beoordelen, waaronder huisartsgeneeskundige relevantie, maatschappelijke impact, originaliteit, methodologische kwaliteit en (in mindere mate) impactfactor.

De regels op een rijtje

Een publicatie komt in aanmerking als deze voldoet aan de volgende criteria:

 • De eerste auteur op het artikel is of was aios huisartsgeneeskunde – in dienst van de SBOH – ten tijde van acceptatie van het artikel. Dit betekent dus dat een artikel dat is geaccepteerd kort na het beëindigen van de opleiding – en dus na beëindiging van het contract met de SBOH – niet in aanmerking komt. Aioto’s die nog niet gestart zijn met de opleiding maar al wel officieel als aioto in dienst zijn bij de SBOH komen wel in aanmerking.
 • Het artikel is een publicatie in een wetenschappelijk, geindexeerd (inter)nationaal peer-reviewed tijdschrift en beschrijft een review of een origineel onderzoek.
 • Het artikel is geaccepteerd in de periode tussen 30 november 2020 en 30 november 2021.
 • Er mag maximaal 1 artikel per persoon worden ingestuurd.
 • De helft van het prijzengeld moet worden besteed aan onderzoek of opleiding, de andere helft mag vrij worden besteed.

Deadline

Om kans te maken op deze prijs dien je je naam, adres, universiteit, artikel en impact factor van het tijdschrift (op moment van acceptatie) uiterlijk 1 december 2021 op te sturen naar wetenschap@lovah.nl

Huisarts & Wetenschap

Het tijdschrift Huisarts en Wetenschap heeft een rubriek “Nieuw Onderzoek” waarin elke maand een aioto (of aios) iets over zijn/haar onderzoek vertelt.

In deze rubriek krijg je de gelegenheid de lezers van H&W (95% van alle huisartsen in Nederland) informatie over de achtergrond van je promotieonderzoek te geven. Het doel van deze rubriek is het overbruggen van de afstand tussen het onderzoek in de eerste lijn en de dagelijkse praktijk van de huisarts. De onderzoeker krijgt de kans zich te focussen op één onderwerp, en tracht de rationale van zijn/haar onderzoek te delen met alle huisartsen.

Praktisch gezien gaat het om een (mini) review (300 woorden) waarin je kort een overzicht geeft van de literatuur die geleid heeft tot jouw onderzoeksvraag. Het gaat nog níet om de resultaten van je onderzoek. Het is een mooie gelegenheid om in het eerste gedeelte van je onderzoekstraject, als de resultaten nog op zich laten wachten, je onderzoek aan de Nederlandse huisarts te presenteren.

Met “onze” rubriek Nieuw Onderzoek kunnen we onze aanstaande collega’s op de hoogte brengen van de onderzoeksvragen waar wij ons mee bezig houden en het huisartsgeneeskundig onderzoek promoten!

Huisarts & Wetenschap is doorlopend op zoek naar aioto’s (of aios) die een “Nieuw Onderzoek” stukje willen schrijven. Lijkt jou dit iets? Stuur dan een email naar Saskia Hullegie (wetenschap.communicatie@lovah.nl) en meld je aan om een stukje te schrijven. De termijn kan in overleg.

Alle huisartsopleidingen in Nederland bieden de mogelijkheid tot een aioto-traject aan. Door op de naam van de stad te klikken kom je op de eigen website van het opleidingsinstituut met informatie over het aioto-traject.

Informatie AIOTO-traject

De afkorting aioto staat voor ‘Arts In Opleiding tot Onderzoeker’. Een aioto is een arts die zijn of haar opleiding tot huisarts combineert met een promotieonderzoek. Beide onderdelen duren gemiddeld drie jaar.

Op deze website is meer informatie te vinden voor zowel toekomstige als huidige aioto’s. Als nieuwe aioto kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief, waarmee de Werkgroep Wetenschap je op de hoogte houdt van actueel nieuws en mogelijkheden en regelgeving rondom het aioto-traject.

Voor meer informatie of tips kun je mailen naar wetenschap@lovah.nl.

Over het aioto-traject

Waarom zou ik aioto worden? Hoe ziet het aioto-traject eruit? Door wie wordt een aioto begeleid? Krijgt een aioto voor het onderzoeksdeel ook salaris?

Regelgeving

Een officieel aioto-traject maakt het mogelijk de huisartsopleiding te combineren met wetenschappelijk (promotie)onderzoek. De duur van de opleiding kan bij deze combinatie worden verlengd tot maximaal zes jaar en zes maanden.
Lezen ›

Informatie per opleidingsinstituut

Alle huisartsopleidingen in Nederland bieden de mogelijkheid tot een aioto-traject aan. Hier vind je per opleidingsinstituut een link naar de eigen website met informatie en een contactpersoon.
Lezen ›

Vacatures
Hieronder staan vacatures waar momenteel een aioto voor gezocht wordt of vacatures die interessant kunnen zijn voor oud-AIOTO’s of reeds gepromoveerde AIOS.

 • Momenteel zijn er vacatures voor een AIOTO-traject in Rotterdam en Utrecht.
 • Vacature algemeen lid Werkgroep Wetenschap

Het NHG heeft ook regelmatig vacatures voor een wetenschappelijk medewerker bij de verschillende onderdelen van het NHG. Deze kun je vinden op deze website: https://www.nhg.org/werken-bij-het-nhg