Duurzaamheid

Leden

  • Astrid Drijkoningen – Voorzitter (Utrecht)
  • Stephanie Lemmens – Vice-voorzitter (Leiden)
  • Anne Meike Boels – Secretaris (Utrecht)
  • Pepijn Rijnja – Penningmeester (Zwolle)
  • Elise Tromp – Lid communicatie (Leiden)
  • Luuk Vermei – Lid PR (Zwolle)
  • Larissa van der Houwen (Rotterdam)

Werkgroep Duurzaamheid

De landelijke LOVAH werkgroep Duurzaamheid is opgericht in augustus 2020 door AIOS die vinden dat dit thema ook ons als (toekomstig) huisartsen aangaat.

Er is de laatste jaren meer bewustwording van de negatieve gevolgen van klimaatverandering op gezondheid. Andersom heeft de zorgsector ook een groeiende impact op het klimaat. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. Hoe kunnen wij bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg zodat we de uitspraak ‘primum non nocere’ ook waar kunnen maken?

De werkgroep wil de aandacht vergroten voor dit thema, zowel onder AIOS als bij de opleidingsinstituten zelf. Dit doen we onder andere door het organiseren van activiteiten die inspireren en stimuleren om te verduurzamen. Ook werken we samen met andere initiatieven binnen de gezondheidszorg gericht op het klimaat, zoals bijvoorbeeld Zorg voor Klimaat. Daarnaast hebben wij als werkgroep van de LOVAH de kans AIOS als groep een stem te geven in zaken die betrekking hebben op het thema duurzaamheid.

Afgelopen november hebben we de succesvolle Webinar ‘Duurzaam Dokteren, Waar begin ik?’ georganiseerd. Tijdens deze avond werden er praktische tips voor een duurzamere praktijkvoering gedeeld en er was tevens een inspirerende discussie met stafleden van verschillende opleidingsinstituten met als belangrijkste uitkomst dat we het onderwerp duurzaamheid samen hoger op de agenda willen krijgen. Van hieruit zijn inmiddels nieuwe ideeën gerold die we momenteel uitwerken.

We vergaderen 1-2 keer per maand online, de frequentie is afhankelijk van naderende activiteiten. Aankomende activiteiten zullen op deze site worden aangekondigd, dus hou de pagina in de gaten!

 

De volgende webinar staat gepland op 8 april, klik hier voor meer informatie.