Instrumentenmarkt

De instrumentenmarkt is dit jaar vanwege corona digitaal!
Klik hier voor meer informatie.

Ledenraad

In de 2-maandelijkse LOVAH ledenraadvergadering vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau en andersom. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de LOVAH afdelingen en werkgroepen. Als de vergadering fysiek plaats vindt is dit meestal in de Schola Medica in Utrecht en is toegankelijk voor alle AIOS. Vanwege corona is de ledenraad nu vaak digitaal.

Vacatures

Werkgroep onderwijs

Vind jij een kwalitatieve opleiding tot huisarts belangrijk? Heb jij ideeën hoe de opleiding beter kan? Wil jij op landelijk niveau meedenken over thema’s zoals Veilig Opleiden, Toetsing, Praktijkmanagement en Vaardigheden leren in de praktijk?
Wij zoeken 2-3 nieuwe leden om onze gezellige groep te versterken. We vergaderen eens in de 4 tot 6 weken. Daarnaast vertegenwoordigen we de mening van aios bij landelijke themavergaderingen, klankbordgroepen en netwerkbijeenkomsten van de Huisartsopleiding Nederland.
Interesse? Neem contact op via  wo@lovah.nl voor meer informatie, onze vergaderdata en sluit aan!

Werkgroep zorg 2025

Vind je dat de organisatie van de zorg beter kan? Ben je klaar met gegevens faxen? Vind je dat er meer innovatie in je opleiding zou kunnen zitten? Word dan lid van Werkgroep Zorg 2025!
De werkgroep is ontstaan vanuit de verschillende juniorverenigingen om na te denken over hoe we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan. De werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgverleners in opleiding tot huisarts, medisch specialist, sociaal geneeskundige, klinisch chemici, (ziekenhuis)apothekers en technisch geneeskundigen. Vaak lopen wij tegen dezelfde problemen aan qua organisatie van zorg en in onze opleiding. Door onze krachten te bundelen kunnen wij de visie van de jonge zorgverlener op deze problemen uit brengen. En hier wordt naar geluisterd!
Per januari 2021 zoeken we nieuwe leden voor ons bestuur in diverse functies. Het liefst beginnen we vóór januari met een overdrachtstermijn van een aantal weken.
Wil jij hierover meedenken en invloed hebben op onze toekomstige zorg? Meld je dan aan om een keer mee te kijken! Meer informatie vind je op www.wz2025.nl of mail naar  secretaris@wz2025.nl

Werkgroep wetenschap

voor meer informatie mail naar wetenschap@lovah.nl

Organisatie WONCA 2021

voor meer informatie mail naar wes@lovah.nl.

Vacature advies- en geschillencommissie RGS

Binnen de advies- en geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is per 21 juni 2021 een vacature voor de plek van een huisarts in opleiding. Als huisarts in opleiding binnen deze commissies ben jij betrokken bij de besluiten van de RGS en bij geschillen tussen aios en opleiders binnen de huisartsopleiding. De adviescommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de RGS en de geschillencommissie doet een uitspraak in geschillen over de opleiding als aios bezwaar hebben tegen een besluit daarover van hun opleider of opleidingsinstelling. Heb jij belangstelling voor of vragen over deze belangrijke functie, neem dat contact op met secretaris@lovah.nl. De invulling van deze vacature vindt plaats op voordracht van het landelijke bestuur van de LOVAH.