Hippokrates exchange

wonca vdgm logo 0

 

Hippokrates exchange

Meekijken in een Europese huisartspraktijk?!
Als 2e of 3e jaars aios huisartsgeneeskunde krijg jij de kans om twee weken binnen je opleidingstijd mee te
kijken in een Europese huisartspraktijk in een land naar keuze.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar hippokratesnl@gmail.com

 

Aanmeldingsprocedure

Waaraan moet een aanmelding voldoen?

  • Een motivatiebrief in het Engels, waarbij naar voren moet komen wat je leerdoelen zijn en je plannen voor terugkoppeling naar andere aios
  • Een Curriculum Vitae geschreven in het Engels
  • Een recente foto
  • Top 3 van Europese landen, terug te vinden in het Hippokratesexchange document
  • Toestemmingsformulier voor het hoofd van opleiding van jouw instituut (verplicht bij aanmelding)

 

Je krijgt een bevestiging van de Exchange Coördinator als de aanmelding is ontvangen.

 

Selectieprocedure

 

In totaal zullen 8 aios huisartsgeneeskunde per half jaar geselecteerd worden voor de Hippokrates Exchange,  één per instituut.

De WES beoordeelt of de motivatiebrief voldoet aan de bovengenoemde criteria. Indien de

selectiecommissie de aanmelding goedkeurt, zal er afhankelijk van het aantal aanmeldingen, geloot worden onder de geselecteerde

kandidaten per instituut. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor plaatsing in de

aangevraagde landen.

 

De WES koppelt de loting terug naar de kandidaten.

Niet geselecteerde kandidaten komen op een reservelijst te staan, waarbij loting de volgorde

bepaald

 

Vervolgprocedure

 

Indien je mee kan op Exchange mag zal de Exchangecoördinator je begeleiden bij de
vervolgprocedure. De stageplekken gaan via het Hippokrates Exchange programma en
hiervoor dient een template ingevuld te worden. Het duurt gemiddeld drie-vier maanden
om alles rond te krijgen. In deze periode zal ook de definitieve stageperiode worden
bepaald. Voordat je op exchange gaat organiseren wij een (verplichte)
voorbereidingsbijeenkomst.
Na de stage is er een verplichte terugkomavond om ervaringen uit te wisselen.

 

Belangrijk:

  • Je moet zelf zorgen voor accommodatie en vervoer.
  • Er is een vergoeding beschikbaar vanuit de SBOH voor vervoer en verblijf tot een maximum

van 900 euro.

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor een geschikte reisverzekering.
  • Wij gaan er van uit dat als de procedure in gang wordt gezet je ook daadwerkelijk op stage

gaat.

 

Enthousiast geworden? mail naar hippokratesnl@gmail.com!

Lees voor meer informatie het hippokratesexchangedocument.

of lees de ervaringen van diegenen die jou voor gingen:

 

Spanje:

“I would definitely say that I have learned a lot from this experience. Not only have I accomplished my learning goals, but most of all I have been able to think about the Dutch primary health care system from a distance. During the routine of the day it is easy to complain and to only see things which are bad or which have to go better but in the end I think we have a great primary health care system and I am grateful to be working in the Netherlands. I would highly recommend this experience to every family doctor who would like to broaden his horizon”. 

 

Finland:

“First of all, I enjoyed Finland and it’s people a lot. It’s a beautiful and authentic country with great sceneries and nature. I got to know Finnish people as friendly, caring, patient and polity. Life just seems to move a bit slower here in Finland. Finnish people are satisfied people, take may things as they come while appreciating the little things in life. I would recommend this exchange to other Dutch trainees in family practice; it has been interesting to see how family physicians in Finland seem to manage almost the entire primary healthcare whereas we usually have different doctors taking care of for example the consultationbureau for infants (jeugdgezondheidszorg arts) or medical questions regarding employment (bedrijfsarts). Alsomy host Katri has been doing an outstanding job in taking me to meet different healthcare workers and making sure that the program would meet my needs. I do have to mention that language has been a barrier in many cases as patients and doctors usually prefer to speak Finnish. Despite that, this has not kept me from learning about the Finnish healthcare system since everyone was more than willing to explain this in English to me. I have learned how important the continuity of care is and even more appreciate good quality public healthcare that is accessible to everyone. Also it has been reassuring to see how doctors across Europe seem to share their ideas on good quality care and the key role that family physicians play in this.”

 

Italie:

“I have found the exchange very special and inspiring. I’ve learned a lot about family medicine in Italy, and thanks to the great hospitality also about
Italian culture and daily life. Europe is a continent with close relationships and we can and should learn a lot from each other. In my future work I will
think about the abovementioned points I’ve learned and hope to implement them in my daily practice. It has been an enrichment of my education and
I would definitely recommend this exchange to colleagues. It had broadened my perspective and I’ve had a wonderful time.”

 

Frankrijk:

“De reden dat ik op stage wilde naar het buitenland is dat ik uit wilde zoeken hoe de eerstelijns zorg elders in Europa georganiseerd is, wat de
verschillen zijn met Nederland en wat er geregeld moet worden om er daadwerkelijk te gaan werken. Ik zou graag enkele maanden per jaar in het
buitenland willen werken. Wat ik me nog niet voldoende realiseerde was dat ondanks dat je diploma geldig is in Europa je je wel nog moet laten
registreren in het andere land, dit kost veel papierwerk en tijd. Daarnaast is beheersing van de taal zeer belangrijk. Niet iedereen spreekt Engels.
Dit voor het begrijpen van regelgeving, maar ook in contact maken met je patiënt. Nuances zijn belangrijk in ons vak. Daarnaast zijn verschillen
in de opzet van het gezondheidszorgsysteem niet altijd overkomelijk. Alles wat ik wilde leren en zien heb ik kunnen ervaren tijdens deze stage.
Het was een bijzondere ervaring waarvoor ik de huisarts en zijn echtgenote (die revalidatiearts is) zeer dankbaar ben. Zij hebben me gedurende
deze weken volledig op sleeptouw genomen en mij meegenomen in hun dagelijkse leven inclusief de struggles met het Franse systeem.”