Beste AIOS,

Vanuit de nieuwe commissie ‘Duurzaamheid’ van LOVAH Landelijk willen we je uitnodigen voor de webinar ‘Duurzaam Dokteren, Waar begin ik?’  Deze zal plaatsvinden op donderdagavond 26 november van 20.00-21.30.

Er is de laatste jaren meer aandacht voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering op gezondheid. Verduurzaming lijkt daarom van groot belang. Ook in de zorg zijn hier nog veel mogelijkheden. Wat zou de rol van de huisarts hierin kunnen zijn? En hoe kunnen wij AIOS bijdragen? Welke keuzes hebben de meeste impact?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we 2 gepassioneerde sprekers uitgenodigd die zich hier intensief mee bezig houden.

Lidwien Boons is waarnemend huisarts en heeft zich tijdens haar differentiatie Beleid & Beheer gefocust op duurzaamheid in de huisartsenpraktijk. Ze zet zich op verschillende niveaus in om duurzaamheid in de (huisartsen)zorg te bevorderen. In haar presentatie ‘Vandaag begin ik met duurzaam ondernemen in de eerste lijn’ geeft zij handvatten om hier direct mee aan de slag te gaan.

Iris Wichers is huisarts en senior wetenschapper bij de NHG met aandachtsgebied ‘klimaatverandering & gezondheid’. In haar presentatie vertelt zij over de huidige stand van zaken bij de NHG en bij andere organisaties waar zij betrokken is bij verduurzaming.

We sluiten af met een interactief gedeelte waarin gediscussieerd kan worden met een panel van drie stafleden van verschillende huisartsopleidingen. Hoe staat het eigenlijk met de duurzaamheid binnen de huisartsopleiding?

Klik hier om je aan te melden!

We ‘zien’ jullie graag de 26e!

Vriendelijke groeten,

LOVAH Commissie Duurzaamheid